Actually

Misha Troyanov

Close your doors, lock all up
mad dogs are howling in this dark city

Mad dogs are howling in this dark city
waking little children – making them cry
Those who long have been saddened
will even sadder be

Fists are raised over our homes
heavy stones break our windows
The stars of night see
hands reaching to murder, to rob

Close your doors, lock all up
mad dogs are howling in this dark city

Darken your windows, light a lamp
fold your hands over your eyes

Gird your loins in this mad hour
and hold your breath


אַקטואַליאַ

מישאַ טראָיאַנאָװ

פארמאַך דײן שטוב, הענג אָן דעם שלאָס —
עס בילן הינט בײזע אין פינצטערער שטאָט.

עס בילן הינט בײזע אין פינצטערער שטאָט —
און װעקן איבער קינדער קלײנע — מיט א געװײן.
די, װאָס זײנען פון לאַנג שױן פארטרױערט —
װעלן נאָך טרױעריקער זײן.

עס פױסטן זיך הענט אױף אונדזערע הײמען
און שטײנער שװערע זעצן אױס די שױבן.
עם קוקן צו די שטערן — די נאַכטישע שומרים —
װי עס ציען זיך הענט צו מאָרדן, צו רױבן.

פארמאך דײן שטוב, הענג אָן דעם שלאָס —
עס בילן הינט בײזע, אין פינצטערער שטאָט.

פארהענג די פענצטער, צינד אָן אַ ליכט,
פארלײג די הענט אױפן געזיכט —

פארגארטל די לענדן אין בײזער שעה —
און פארהאלט דעם אָטעם.